Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2015

yuck
Najpierw są szczupli, smukli, gibcy, mają marzenia i są pewni że będą wyjątkowi. Inni niż ich rodzice i lepsi niż rówieśnicy. Potem ich marzenia weryfikuje rzeczywistość i orientują się, że samo się nie staje nic, a ich wybory przynoszą określone skutki. Łączą się w pary z miłości, przypadku lub konieczności i zaczynają iść razem przez kolejne dni. Następują wielkie wydarzenia, narodziny dzieci, mieszkanie, lodówka, samochód, telewizor. Praca wciąż nielubiana i traktowana jak zła konieczność. Życie oszczędne i bez pasji. Dzieci dorastają pogardzając nimi, bo myślą, że są i będą inne, że będą lepsi, wartościowsi, szczęśliwsi. Dzieci odchodzą. Oni idą na emeryturę. Są urządzeni, w domu nic nie zmieniają, nie lubią też zmian. Co rano z wielkimi brzuchami, małymi krokami obrażeni na siebie od dawna , nie wiadomo za co, ale za to stale, idą na zakupy i po gazetę. Przed weekendami i świętami na zakupy większe. Jedzenie jest stosunkowo tanie, więc ich głównym zajęciem jest gotowanie i jedzenie. Wracają do domu, ona sprząta, trochę pierze, on ogląda telewizję, czyta gazetę, wyczytuje z niej że wszyscy kradną , kłamią, chcą dla nich źle, lub mają gorzej od niego i spotykają ich same nieszczęścia. Dzieli się z nią gazetowymi frustracjami i dogląda gotujących się potraw. Gotowanie po latach pracy staje się i dla niego atrakcją. Obiad gotuje 4, 5 nawet 6 godzin. Potem jedzą. Siadają potem przed telewizorem i jedzą dalej, tylko co innego niż na obiad. Potem jedzą kolację produkując w kółko cholesterol. Wieczorem mierzą razem ciśnienie i to jest ich wkład w zdrowie. Potem mają wylew, zator, atak serca lub raka i orientują się że mieli żyć inaczej.
Reposted fromladygrey ladygrey viascorpix scorpix

March 14 2015

yuck
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viascorpix scorpix
yuck
Oni mnie nie lubią. Nie szkodzi. Kiedyś spokam kogoś, kto będzie mnie lubił, nawet gdy nie będę się o to starać. Gdy ktoś cię lubi, bo się starasz, to nie lubi Cię takiej, jaką jesteś.
— Dorota Terakowska "Tam gdzie spadają anioły"
Reposted fromyourtitle yourtitle viascorpix scorpix
yuck
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viascorpix scorpix
yuck
Jak szybko zapomniałbyś jaki mam kolor oczu?
Reposted frommefir mefir viascorpix scorpix
yuck
6253 c559
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viascorpix scorpix
yuck
2637 a5ef 500
Reposted fromrol rol viascorpix scorpix
yuck
2895 5461
Reposted fromTaieri Taieri viapijanygowniarz pijanygowniarz
yuck
2104 5e61 500

andreatomas:

Photo by © Andrea Tomas Prato

1843 05b0 500

thepureskin:

I tried something a little different this week. I hope everyone likes it. Love Willow

light, shadows, pose… everything looks pretty in this photo! and the prettiest is her-gallerypiece

yuck
0624 3864
Reposted fromsz4kal sz4kal viapijanygowniarz pijanygowniarz
yuck
Dbaj o przyjaciół. Jeśli masz 20 kilka lat, rozejrzyj się dookoła siebie i zobaczysz tam osoby, które mogą ci towarzyszyć przez resztę życia. Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich wyjazdów zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla.
— pokolenie ikea
yuck
6400 7399 500
Reposted fromrol rol viascorpix scorpix
yuck
0521 8016
Reposted fromaurophobia aurophobia viascorpix scorpix
yuck
Reposted fromconchiglia conchiglia viascorpix scorpix
yuck
Reposted fromredux redux viascorpix scorpix
yuck
5840 c21a 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viascorpix scorpix
yuck
1980 e1be
Reposted fromCattleya Cattleya viascorpix scorpix
9193 af3f 500
Reposted fromtwice twice viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl